Doelstelling

  • Het bevorderen en begeleiden van de overgang van voedselbank naar sociale super
  • Het stimuleren van de oprichting van sociale supers in plaatsen waar nog geen voorziening is
  • Het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van de winkel-formule
  • Het behartigen van de belangen van de sociale supers ten opzichte van de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving op regionaal en landelijk niveau
  • Het werven van gelden voor de aangesloten leden
  • Het verkrijgen van goederen voor de leden en de verdeling daarvan, voor zover er sprake is van een bovenregionaal kader
  • Het positief onder de aandacht brengen van de sociale supers
  • Het uitdragen van het concept via de media
  • Het bevorderen van samenwerking op het gebied van armoedebestrijding