Uitgangspunten

  • Het aanbieden van levensmiddelen aan mensen die in armoede leven
  • De klanten kiezen zelf hun boodschappen in een winkel
  • De klanten kunnen gevraagd worden een symbolische bijdrage voor hun boodschappen te betalen
  • Voor toelating tot de winkel wordt het inkomen van de aanvrager getoetst door een professional
  • De leiding van de winkel wordt uitgevoerd door een professional
  • De winkel kan levensmiddelen gratis ontvangen en/of inkopen
  • De klanten worden actief benaderd om de weg uit de armoede te vinden